trực tiếp mu đêm nay_Đăng ký Giải bóng bàn Xinmin EveniNews Double Happess Cup 2019 Mở rộ!

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-06 12:04

 

 1. Người tổ chức
 

 Cục thể thao Thượng Hải, Chính quyền nhân dân quận Minhang, Tin tức buổi tối Xinmin, Công ty TNHH Hạnh phúc nhân đôi Thượng Hải

 2. Người tổ chức

 Hiệp hội bóng bàn Thượng Hải, Cục thể thao quận Minhang, Công ty TNHH quản lý sự kiện thể thao Sanjie Thượng Hải

 3. Người đồng tổ chức

 Quỹ phát triển thể thao Thượng Hải, Hiệp hội bóng bàn quận, Cung thể thao Thượng Hải

 4. Thời gian và địa điểm thi đấu

 Thời gian thi đấu: Ngày •◆=5, ★=6, 1★◁2, 13 tháng =●▲1 năm 2019

 Địa điểm thi đấu: Cung thể thao Thượng Hải (1•…8▽▽60 đường Daduhe)

 5. Các hạng mục cạnh tranh

 1. Thi đấu đội hỗn hợp

 Sáu, cài đặt cấp độ

 Thi đấu đồng đội hỗn hợp (sinh sau năm 1△•▲950)

 Hạng C, Hạng B, Hạng A

 7. Phương thức đăng ký

 •▷1. Tất cả người dân thành phố này, người dân tỉnh, thành phố khác, ở nước ngoài đều có thể đăng ký bằng chứng thực cá nhân hoặc bản sao hợp lệ (CMND, sổ hộ khẩu, thẻ an sinh xã hội, thẻ sinh viên, bằng lái xe, hộ chi■-○◇ếu,…). Các vận động viên tự chọn cấp độ tương ứng để thi đấu theo trình độ của mình. Đối với đăng ký đội hỗn hợp, tên của đội phải được chỉ định. Mỗi đội có thể báo cáo một trưởng đoàn, một huấn luyện viên và năm vận động viên, không phân biệt giới tính. Cả đội trưởng và huấn luyện viên đều có thể thay th▪-○☆ế trong trận đấu.

 2. Mỗi cấp độ có giới hạn

 ①Tất cả các vận động viên đang hoạt động đã đăng ký với Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc, Hiệp hội Bóng bàn tỉnh và Đội Tám Công nghiệp; và những người đã đăng ký với Hiệp hội Bóng bàn Trung Quốc, Hiệp hội Bóng bàn tỉnh và thành phố, và Đội Công nghiệp Tám Một trên ○-15 tuổi. Vận động viên nghiệp dư có trình độ chuyên môn (vận động viên nghỉ hưu trên 55 tuổi, tức là những vận động viên sinh trước ngày 0○△●◇1 tháng 01 năm ★=…196○△▪◆2, không bị hạn chế) chỉ được đăng ký thi đấu giải hạng nhất.

 ② Các vận động viên tham gia môn bóng bàn quần chúng của Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ △△■13 không được đăng ký bảng C, nhưng có thể đăng ký bảng B và bảng A; các vận động viên đạt •■◇■3 vị trí nhất mỗi bảng chỉ được đăng ký bảng A (trên 5△□5 tuổi) Tức là các vận động viên sinh trước ngày ○=▼1 tháng 1 năm ◆◇△○1962 không bị hạn ch☆-□●ế).

 ③Các vận động viên đã giành được ba đội đứng đầu trong trận chung k★◇☆ết nhóm đầu tiên của sự kiện bóng bàn của Giải bóng bàn nghiệp dư thành phố Thượng Hải =▷201▽▲▽8 chỉ có thể đăng ký vào nhóm đầu tiên.

 ④Các vận động viên đã đăng ký với Trung tâm Quản lý Đào tạo Thanh thiếu niên Thượng Hải, không có hạn ch•★■=ế về nhóm đăng ký đối với những người sinh sau ngày -•▪1 tháng ◆▲○1 năm ▲▲◆200★=•9. Các vận động viên sinh trước ngày 1 tháng ■▼…=1 năm 2009 không được đăng ký nhóm C và có thể đăng ký nhóm B. , Nhóm A.

 ⑤Khi ba vận động viên đứng đầu trong bảng C của cuộc thi trước (người tham gia) và sáu vận động viên đứng đầu trong cuộc thi cá nhân tham gia các nội dung đồng đội của cuộc thi này, họ phải được nâng cấp để tham gia cuộc thi nhóm thứ hai hoặc thứ nhất; nhóm thứ hai của cuộc thi trước Khi ba vận động viên đứng đầu trong đội (người tham gia) và sáu vận động viên đứng đầu trong cuộc thi cá nhân tham gia vào các sự kiện đồng đội của cuộc thi này, họ phải được nâng cấp để tham gia cuộc thi cấp một; ba người đứng đầu trong nhóm cấp một trước đó (người tham gia) và cá nhân trước khi thi đấu Khi sáu vận động viên tham gia các nội dung đ☆○ồng đội của cuộc thi này, họ chỉ có thể đăng ký thi đấu hạng nhất.

 3. Thời gian đăng ký:

 Ngày 4 tháng 1□◇▽2 năm ◇=20☆▲★•18 đến ngày ○…20 tháng 12 năm 2018

 Thời gian đăng ký trực tuyến: mở cửa =△2●▪△◇4/☆▼…=24.

 4. Đăng ký ngoại tuy…•▪▪ến:

 ① Hiệp hội bóng bàn Shanghai (Phòng ■-△▼10▲…▲▪6, Tòa nhà ○☆=◇3, Số -▷★▪135 Đường Jianguo West. ĐT: 02•▪1-646▷▲◆60▲○★◇399) (9: 00-18: 00 cuối tuần)

 ②Shanghai Sanjie Sports Event Management Co., Ltd. (Phòng ▽◁203, Tòa nhà Trường Phong, Số 127▷☆▲7, Đường Dingxi. ĐT: 021-•…-★5▼□23△◁73◆□…901) (10: 00-▪▲•1▽▲8: 00 cuối tuần)

 ③Shanghai Tongce Sports Aiju.com (Câu lạc bộ thể thao Tongce, Khu C, Khu thứ bảy, Sports LOFT, Ngõ =●▷▼128, Đường Huayuan. Tel: 0•◁★21-61993180, 135★…1▷○☆21=•6▷▽▲☆1☆●16●★-△1) (9: 00-…▲18: 00 ngày làm việc)

 ○◁5. Đăng ký trực tuyến:

 * Tiêu chuẩn cuối cùng của các thí sinh sẽ do Ban tổ chức cuộc thi và Hội đồng xét duyệt tư cách quy○▷ết định. Ban tổ chức có quyền đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ tư cách đăng ký của những người tham gia đã báo cáo nếu họ không đạt yêu cầu của cuộc thi.

 * Ai có nghi ngờ về trình độ của người dự thi có thể khi◇☆◇ếu nại lên ban tổ chức cuộc thi và gửi tài liệu trong thời gian công khai, sau thời gian khi▷▼▽○ếu nại sẽ không nhận bất cứ hình thức khiếu nại nào, n☆△▼•ếu không sẽ bị coi là gây rối trật tự trận đấu và bị phạt cảnh cáo. Đủ điều kiện.

 Người tham gia có thể đăng ký và thanh toán thông qua trang web chính thức của sự kiện và WeChat chính thức (trang web chính thức của cuộc thi và WeChat sẽ cho bi■=ết quy trình đăng ký và phương thức thanh toán). Đăng ký trực tuy▽▼□ến dựa trên việc nhận phí đăng ký, nếu không cuộc thi sẽ không được lên lịch.

 a. Trang web chính thức của cuộc thi: www.sunagesh.com

 b. Nền tảng WeChat chính thức của cuộc thi: Liên đoàn bóng bàn thành phố UTTL (uttlpingpang), Sanjietiyu (Sanjietiyu)

 Theo dõi số đăng ký WeChat của Liên đoàn Bóng bàn Thành phố UTTL hoặc số đăng ký WeChat của Sanjie Sports và trả lời "Ping Pong New Year" trong cửa sổ đối thoại để nhận thông tin về sự kiện; trả lời "Đăng ký" để bi•■▼•ết quy trình đăng ký và phương thức thanh toán.

 Thời gian đăng ký trực tuyến: 04/12/○…20▽■18 đến ☆=…△20/▽◁12/20▷•1▽☆8

 c.Đăng ký trực tuyến Aiju.com:

 Đăng ký Aiju.com: aiju▷○▽20□•10@1▲•▪•2=-▷6.com, liên hệ: Huang Ming, •▽◇☆618169▲●30 máy lẻ 105.

 Phương thức chuyển tiền: Tài khoản nhận Alipay: •…△•1◇▪33913=▪□☆61★-87△□1, Lin Haijun. Vui lòng ghi lại khi chuyển tiền: tên đội + "Xinmin Evening News Cup"

 ĐT: 0••★21-619•▽-93180, 135■■●1216▪…116■△1) (□•■★9: 00-18: 00 ngày làm việc)

 Vui lòng đăng nhập www.aijuwang.net để tải form đăng ký để đăng ký

 Hoặc bấm vào "Đọc nguyên văn" ở cuối bài để tải mẫu đăng ký

 ●★6. Phí đăng ký:

 300 tệ / đội cho đội thi hỗn hợp.

 7. Mỗi đội trưởng sẽ đến sân vận động để nhận sổ thứ tự và quà lưu niệm trước trận đấu.

 ○☆◇8. Đường dây nóng về cạnh tranh:

 Hiệp hội bóng bàn Thượng Hải 021-646☆=60399

 Thượng Hải Sanjie Sports Event Management Co., Ltd.021-5◇▼2▽★▼37▽▲▽☆3=◇90●=▽1

 ◆▼●▼9. Tất cả các thí sinh tự chịu trách nhiệm về chi phí đi lại, ăn ở và chỗ ở của mình.

 8. Phương thức cạnh tranh

 1. Tất cả các vận động viên tham gia phải mang theo giấy chứng nhận hợp lệ có ảnh của chính mình và trình cho trọng tài xem trước trận đấu, nếu không sẽ không được tham gia.

 2. Thi đấu đồng đội hỗn hợp áp dụng thể thức đối đầu 5 người, không giới hạn nam hoặc nữ. Mỗi vận động viên chỉ được thi đấu một lần cho mỗi trận đấu. Giai đoạn đầu của nội dung thi đấu đ◇□▲ồng đội hỗn hợp sử dụng thể thức vòng bảng, đấu năm ván đấu (ván thứ năm là bàn thắng vàng 5 điểm), mỗi bảng chọn hai đội đứng đầu để bước vào giai đoạn thứ hai của vòng loại trực tiếp. Giai đoạn thứ hai của trò chơi sử dụng hệ thống năm trò ba thắng. Ngoại trừ trò chơi thứ năm sử dụng quả bóng vàng △☆●•5 điểm, mỗi trò chơi sử dụng hệ thống ba trận hai thắng 1◇☆▪1 điểm.

 3. Bàn bóng bàn ba sao D40 + màu trắng hàng đầu dành cho DHS.

 …◆4. Cuộc thi thực hiện "Quy tắc thi đấu bóng bàn năm 2016" đã được Hiệp hội bóng bàn Trung Quốc phê duyệt và các quy tắc cụ thể được xây dựng theo đặc điểm của môn thi đấu này.

 9. Thứ hạng xét tuyển và phần thưởng (toàn bộ tiền thưởng sẽ do Ban tổ chức giải đấu đóng thuế TNCN -▲-◁20%)

 Đội thi hỗn hợp

 Người chiến thắng ở hạng mục đầu tiên sẽ được trao cúp, 6.800 nhân dân tệ tiền mặt và phần thưởng là ★◇◆3200 nhân dân tệ; người về nhì sẽ được trao giấy chứng nhận, 3.800 nhân dân tệ tiền mặt và giải thưởng 2.200 nhân dân tệ; vị trí thứ ba sẽ được trao giấy chứng nhận, 1.800 nhân dân tệ tiền mặt và giải thưởng 1.■◁▽200 nhân dân tệ.

 Người chi▪★▷•ến thắng ở hạng mục thứ hai sẽ được trao cúp, -•3800 nhân dân tệ tiền mặt và phần thưởng là ▷••2.200 nhân dân tệ; người về nhì sẽ được trao giấy chứng nhận, 1.800 nhân dân tệ tiền mặt và giải thưởng 1.200 nhân dân tệ; người về nhì sẽ được trao giấy chứng nhận, ○▽•1.=■▼200 nhân dân tệ tiền mặt và 800 nhân dân tệ.

 Đội chiến thắng ở bảng C sẽ được trao cúp, ▲-△1.800 nhân dân tệ tiền mặt và 1.☆=600 nhân dân tệ; á quân sẽ được trao giấy chứng nhận, ■□●★1.200 nhân dân tệ tiền mặt và giải thưởng 1.000 nhân dân tệ; vị trí thứ ba sẽ được trao giấy chứng nhận, 800 nhân dân tệ tiền mặt và 600 nhân dân tệ.

 10. Khác

 -☆▷1. Tất cả các vận động viên đã giành được ba vị trí cao nhất trong cuộc thi đồng đội có thể đăng ký cấp độ tương ứng theo các yêu cầu của "Tiêu chuẩn Tuyên bố Trình độ Nghiệp dư Bóng bàn" của Tổng cục Thể thao Quốc gia. Tôi điền vào đơn đăng ký và Hiệp hội Bóng bàn Thành phố sẽ tiến hành các thủ tục một cách thống nhất.

 2. Tất cả các vận động viên đăng ký tham gia cuộc thi nên mua bảo hiểm cá nhân và kiểm tra sức khỏe. N□★▽ếu có bất kỳ tai nạn nào xảy ra trong quá trình thi đấu vì lý do cá nhân, tôi sẽ chịu trách nhiệm.

 ◆◆◇●3. Trong cuộc thi này, ba nhóm đứng đầu (người tham gia) của Bảng C trong cuộc thi tiếp theo sẽ được tự động nâng cấp để tham gia các cuộc thi Bảng B hoặc Nhóm A; ba (người tham gia) đứng đầu của các nhóm B trong cuộc thi này sẽ được tham gia cuộc thi tiếp theo Tự động nâng cấp để tham gia thi đấu hạng nhất.

 4. Tất cả các vận động viên tham gia cam kết rằng Ban tổ chức cuộc thi có quyền sử dụng hình ảnh và video thi đấu của các vận động viên để quảng bá cho cuộc thi.

 ▼-5. Một khi thí sinh đăng ký được coi là đã hoàn toàn chấp thuận các quy định của cuộc thi.

 6. Hệ thống cuộc thi sẽ được điều chỉnh theo số lượng người đăng ký thực tế, và quyền giải thích cuối cùng thuộc về Ban tổ chức cuộc thi.

 △☆11. N◁□ếu có bất kỳ vấn đề nào còn t▽●ồn tại, ch★●•★úng tôi sẽ thông báo riêng cho bạn.

 


trực tiếp mu đêm nay_Đăng ký Giải bóng bàn Xinmin Evening News Double Happiness Cup 2019 Mở rộng!

[Hướng tới cuộc sống sung túc của chúng tôi] Phóng viên tờ Quảng Minh Ding Yiming, phóng viên tờ Quảng Minh Li Changbin Wu Shenfu trong quá khứ không giàu có. Ngày nay, anh ấy đã chuyển từ một “công nhân nhập cư” thành một “công nhân trở lại” và một “cổ đông”. Với cái mác phụ trên người, Ngô Thần thực sự rất giàu có. “Hiện tại chúng ta đang ở hội chợ chùa và đại hội cổ đông!” Xem cuối năm, Ngô Thần tràn đầy mong đợi. Làng Yutang, thị trấn Banta, huyện Lai An, thành phố Chu Châu, tỉnh An Huy, nằm ở một vùng hẻo lánh, công nghiệp lạc hậu, phát triển kinh tế tập thể của làng từng rất khó khăn. "Năm 2011, thu nhập kinh tế tập thể của làng Yutang chỉ là 30.000 nhân dân tệ".

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='fnnn'></tfoot>

   <i id='uceas'><tr id='w22o2'><dt id='o84eu'><q id='00wc'><span id='uowo'><b id='2ik8'><form id='pbxd'><ins id='2c84'></ins><ul id='yecq'></ul><sub id='eeyo'></sub></form><legend id='20geg'></legend><bdo id='ai2m'><pre id='xx3j'><center id='04ca2'></center></pre></bdo></b><th id='BORX'></th></span></q></dt></tr></i><div id='Wf2s7'><tfoot id='826wy'></tfoot><dl id='8o004'><fieldset id='24uwa'></fieldset></dl></div>
   <legend id='8mq8'><style id='8mosg'><dir id='826wy'><q id='saqq'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>