soi cau xo so online_Sắp xếp kỳ nghỉ đông choác trườ tiểu học vàruhọở nhiềnơi- Cálớp

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-06 22:53

 Việc sắp xếp kỳ nghỉ đông cho các trường tiểu học và trung học đã được công bố ở nhiều nơi trên cả nước: Cấm học bù và khuyến khích làm bài tập về nhà thể thao

 Gần đây, nhiều trường hợp lẻ tẻ cục bộ hoặc cụm bệnh viêm phổi vành mới được báo cáo ở nhiều nơi ở Trung Quốc, khi các trường tiểu học và trung học đóng cửa đã trở thành chủ đề được các bậc phụ huynh quan tâm. Tờ The Paper (www.thepaper.cn) nhận thấy gần đây nhiều nơi trên cả nước đã công bố lịch nghỉ đông của các trường tiểu học và cấp 2. Kỳ nghỉ đông của các trường tiểu học và trung học ở hầu h○■ết các khu vực sẽ bắt đầu vào giữa tháng …=-1 năm △○▪○20●=-▪2△●▲○1 và sẽ nghỉ theo từng đợt. Tất cả trước.

 Đ▲•★ồng thời, các phòng giáo dục nhiều nơi nhấn mạnh nghiêm cấm giáo viên dạy tại chức ở các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức, khuy•▪◁ến khích học sinh tham gia học phụ đạo trong và ngoài nhà trường trong thời gian nghỉ lễ; khuy▽★ến khích học sinh tiểu học, trung học đọc thêm trong các ngày nghỉ và tham gia các hoạt động thể dục, thực hành nhiều hơn. Hệ thống bài tập thể dục thể thao.

 Nhiều trường tiểu học và trung học bắt đầu nghỉ đông theo đợt từ giữa tháng ☆…▪-1

 Bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, Thẩm Dương, Bắc Kinh và những nơi khác đã điều chỉnh thời gian nghỉ đông cho các trường tiểu học và cấp 2. Ở một số khu vực, kỳ nghỉ đông sẽ bắt đầu vào ngày đầu năm mới và ở hầu hết các khu vực, kỳ nghỉ sẽ bắt đầu theo đợt vào giữa tháng Giêng.

 Vào ngày 30 tháng 1•=▽▼2, Thẩm Dương, Liêu Ninh, đã ban hành "Thông báo về lịch nghỉ đông năm học 2020-20▷■21 của các trường tiểu học và trung học trong thành phố". Theo thông báo, kỳ nghỉ đông của học sinh các trường tiểu học và trung học cơ sở Thẩm Dương (bao gồm các trường giáo dục bắt buộc, trung học phổ thông và trung cấp nghề) sẽ bắt đầu từ ngày △▪◇■11/1/2021 đ=•ến ngày 2◇■8/△-◆2; tựu trường từ ngày 1/3.

 Ngày ☆□-•29 tháng 12, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh ra thông báo cho bi☆◆○ết theo tình hình chung của công tác phòng chống dịch mùa đông và các thực t▪•●▪ế khác, việc sắp xếp kỳ nghỉ đông cho các trường tiểu học và trung học ở Bắc Kinh đã được điều chỉnh, các trường tiểu học và trung học của thành phố được nghỉ đông theo ba đợt. Cụ thể: Vào ngày 16 tháng 1, các trường tiểu học của thành phố sẽ có kỳ nghỉ đông (trước hai tuần so với kế hoạch); vào ngày 2☆▲□▼3 tháng 1, các lớp một và hai của thành phố sẽ có kỳ nghỉ đông (trước một tuần); ngày 30 tháng •▷○1, thành phố Lớp ◁◁-=3 và lớp 2 của cấp 3 sẽ được nghỉ đông (trùng thời gian như dự kiến ​​ban đầu).

 Vào ngày 20 tháng 1▽●2, theo tài khoản công khai WeChat của Heilongjiang Mudanjiang Daily, trường tiểu học ở Mudanjiang sẽ đóng cửa từ ngày 1 tháng 1; các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và các trường dạy nghề trung học sẽ đóng cửa không muộn hơn ngày 5 tháng ●◆1; điểm tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ đóng cửa. Thời gian nghỉ lễ muộn nhất là ngày 15 tháng Giêng, thời gian nghỉ học mẫu giáo căn cứ vào sự sắp x…▪◇ếp chung thực tế của địa phương. Thời gian tựu trường đối với các trường tiểu học và trung học cơ sở là ngày 01 tháng 3 (thời gian bắt đầu xét tốt nghiệp trung học phổ thông theo thời gian thực tế thông báo).

 Vào ngày 9 tháng 12, Cục Giáo dục Cáp Nhĩ Tân ở Hắc Long Giang đã ban hành quy định về kỳ nghỉ đông cho các trường tiểu học và trung học (mẫu giáo) của thành phố: Các học sinh chưa tốt nghiệp cấp tiểu học và trung học cơ sở sẽ đóng cửa vào ngày 1 tháng ◇▽1, giảng viên và nhân viên sẽ đi làm bình thường và trường học sẽ đóng cửa vào ngày ●▲16 tháng 1; học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở Tất cả các cấp học, phổ thông trung học phổ thông nghỉ học từ ngày ○=•○16/☆◆1; thời gian nghỉ học của các trường trung cấp nghề thực hiện như các trường phổ thông bình thường; thời gian nghỉ học của trường mẫu giáo do phòng quản lý giáo dục địa phương bố trí theo điều kiện của địa phương. Các trường tiểu học và trung học cơ sở (mầm non) sẽ khai giảng vào ngày 1/3.

 Ngoài ra, Jincheng ở Sơn Tây, Hợp Phì ở An Huy, T●▪ế Nam ở Sơn Đông, Thành Đô ở Tứ Xuyên, Thiên Tân và những nơi khác gần đây đã công bố lịch nghỉ đông cho các trường tiểu học và trung học.

 Trường giáo dục bắt buộc Jincheng đóng cửa từ ngày ◁▪30 tháng ▼•…1 đ▲◁ến ngày 28 tháng 2 và chính thức mở cửa vào ngày 1 tháng ••▲◁3. Các lớp đầu cấp 1 và cấp 2 sẽ nghỉ học từ ngày ▼▷◁=7/2 đến hết ngày 27/2, tựu trường chính thức vào ngày ●◇28/2. Các trường trung cấp, mẫu giáo, cao đẳng, trung học phổ thông dưới cơ sở phối hợp phòng chống dịch được bình thường hóa và thực tế công tác giáo dục, dạy học thực hiện theo nguyên tắc “đỉnh cao so le”, nhà trường xác định thời gian nghỉ hè và bố trí cho học sinh nghỉ và trở lại trường theo từng đợt.

 Trường Giáo dục Bắt buộc Hợp Phì sẽ đóng cửa vào ngày 30 tháng 1, và sẽ đăng ký lớp học vào ngày ••●•22 tháng ▼□●2. Thời gian nghỉ đông của trường mẫu giáo sẽ được thực hiện theo quy định của trường giáo dục bắt buộc. Lớp 1 và lớp □-●2 trung học phổ thông sẽ nghỉ vào ngày ▼◁◁30/1, lớp 3 nghỉ ngày ◁△•5/2, cả hai sẽ báo cáo lớp vào ngày 22/▪◆▽2; thời gian nghỉ đông của các trường THCN sẽ thực hiện như các trường phổ thông bình thường.

 Trường giáo dục bắt buộc T▪△▼▷ế Nam sẽ nghỉ đông từ ngày 30 tháng Giêng đến ngày 26 tháng Hai. Thời gian nghỉ học của nhà trẻ do các trường trong giai đoạn giáo dục bắt buộc thực hiện. Các trường trung học sẽ có kỳ nghỉ đông từ ngày △◁◁=6 tháng ●•◁2 đến ngày •◁●26 tháng 2.

 Các trường tiểu học và trung học cơ sở (mẫu giáo) ở Thiên Tân sẽ nghỉ đông vào ngày 25/1 và khai giảng vào ngày 22/2.

 Cơ sở giáo dục bắt buộc Thành Đô đóng cửa từ ngày =-▪★28 tháng 1 đến ngày 28 tháng 2; trường trung học đóng cửa từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 2▼▷8 tháng 2.

 Học sinh trường trung học cơ sở và tiểu học Chiết Giang Kim Hoa sẽ nghỉ học vào ngày 4 tháng 2, học sinh trung học phổ thông sẽ nghỉ học vào ngày 4 tháng 2, học sinh trung học phổ thông sẽ nghỉ học vào ngày 5 tháng 2 và nhà trẻ sẽ đóng cửa vào ngày 4 tháng 2; học sinh sẽ đăng ký vào ngày 2▷●-7 tháng 2, ngày =•2▽□8 tháng 2 Các lớp học chính thức khai giảng cùng ngày.

 Không tổ chức học bù trong kỳ nghỉ đông và khuyến khích học sinh tăng cường thể dục

 Báo cáo lưu ý rằng trong khi nhấn mạnh giáo viên và học sinh cần làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và xây dựng thói quen vệ sinh, giữ gìn sức khỏe trong kỳ nghỉ đông, phòng giáo dục nhiều nơi nhấn mạnh trường học không được tổ chức cho học sinh học bù trong kỳ nghỉ đông và nghiêm cấm giáo viên dạy tại chức các trường tiểu học và trung học cơ sở tham gia trong và ngoài nhà trường. Các bài học bổ sung có trả phí, và khuyến khích các trường giao bài tập thể thao và bài tập về nhà.

 Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh nhắc nhở các bậc cha mẹ ch○▲▪○ú ý đến cảm xúc và trạng thái tinh thần của con em mình trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời chăm sóc sức khỏe tinh thần thật tốt; hướng dẫn trẻ em làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, tập trung vào tập thể dục; nêu gương trong "Hành động CD" và "phân loại rác" để hướng dẫn trẻ phát triển các hành vi tốt thói quen. Đồng thời, Ủy ban Giáo dục thành phố Bắc Kinh nhấn mạnh, các trường học sẽ không bố trí hoạt động dạy học trực tuyến trong kỳ nghỉ đông, và không được tổ chức bất kỳ hình thức dạy phụ đạo tập thể nào.

 Cục Giáo dục Cáp Nhĩ Tân nhấn mạnh rằng tất cả các trường tiểu học và trung học (mẫu giáo) nên khuyến khích học sinh nghiên cứu những cuốn sách kinh điển, xem những bộ phim truyền cảm hứng, học hát những bài hát nhạc đỏ, khuy▼▪ến khích học sinh tận dụng những ngày nghỉ để tham gia làm việc nhà, tuân thủ các bài tập thể dục, và hướng dẫn học sinh (trẻ em) và phụ huynh trở thành cá nhân Bảo vệ và phát triển thói quen vệ sinh tốt. Đồng thời, Cục Giáo dục Cáp Nhĩ Tân cho rằng cần tăng cường chấn chỉnh đặc biệt quy định về hành vi chạy trong trường học, không cho học sinh học bù hoặc tổ chức tự học trong những ngày nghỉ, không cho học sinh xem “lớp học trên không” trả phí và các bài giảng trên TV (mạng) khác. Không được huy động và Tổ chức cho học sinh tham gia các khóa học phụ đạo và đào tạo khác nhau, đồng thời không được phép đoàn k▲▼ết hoặc cho các lực lượng xã hội thuê trường học để điều hành trường học trong những ngày nghỉ để sử dụng cho các khóa luyện thi và các khóa đào tạo.

 Tương tự, Hefei yêu cầu học sinh phải được huy động và giám sát để tích cực tham gia các bài tập thể dục trong kỳ nghỉ và thực hiện tốt vệ sinh cá nhân và lối sống lành mạnh. Đ★□ồng thời, nhấn mạnh rằng nhà trường không được viện bất cứ lý do gì để yêu cầu hoặc tổ chức học sinh tham gia lớp học, học bù hoặc tổ chức tự học tập thể trong kỳ nghỉ. Không được phép tham gia hoặc tổ chức cho học sinh tham gia các khóa đào tạo gia sư dưới mọi hình thức và không được phép cho các trường xã hội thuê nhà trường để tổ chức các trường luyện thi hoặc các khóa đào tạo, hoặc cùng tổ chức các trường luyện thi và các khóa đào tạo với các trường xã hội và không được hướng dẫn học sinh tham gia các cơ sở đào tạo ngoài trường. Học bù. Nghiêm cấm việc dạy thêm có trả tiền của giáo viên tại chức ở các trường tiểu học và trung học cơ sở.

 Phòng giáo dục thành phố Kim Hoa đã quy định rõ kiểm soát chặt chẽ tổng lượng bài tập về nhà của học sinh trong kỳ nghỉ đông, đ▲▷☆ồng thời có thể bố trí hợp lý một số hoạt động thiết thực như khoa học và công nghệ, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, vệ sinh. Đồng thời, nghiêm cấm các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức, yêu cầu học sinh tham gia học phụ đạo có trả phí; nghiêm cấm các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức học phụ đạo có trả phí với các cơ sở đào tạo ngoài trường; nghiêm cấm các trường tiểu học, trung học cơ sở cung cấp phương tiện giáo dục, dạy học, thông tin học sinh đi học phụ đạo có trả phí; nghiêm cấm tổ chức, giới thiệu giáo viên tiểu học, trung học tại chức. Và lôi kéo học sinh tham gia các buổi học phụ đạo có trả tiền trong và ngoài nhà trường; nghiêm cấm giáo viên tiểu học và trung học cơ sở tại chức tham gia các buổi học phụ đạo có trả tiền do giáo viên khác, phụ huynh, ban phụ huynh tổ chức, v.v ... nghiêm cấm giáo viên tiểu học, trung học tại chức giới thiệu học sinh và cung cấp thông tin liên quan cho các cơ sở đào tạo ngoài trường và những người khác 。

 Phòng Giáo dục thành phố Tấn Thành cũng nhấn mạnh rằng thời gian nghỉ đông không được sử dụng để tổ chức cho học sinh học bù, tham gia các lớp học hoặc tổ chức các lớp học thêm các môn khác nhau, các lớp dạy thêm và các lớp nâng cao cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở. Không để các cơ sở đào tạo chiếm dụng sân trường để thực hiện các hoạt động đào tạo khác nhau. Các trường phải nghiêm cấm giáo viên tổ chức dạy thêm có trả tiền hoặc tổ chức các lớp dạy thêm, và nghiêm cấm giáo viên đến các cơ sở đào tạo ngoài trường để dạy thay có trả tiền trong các kỳ nghỉ. Đồng thời, nhà trường cần sắp xếp bài tập về nhà mùa đông một cách khoa học, đẩy mạnh làm bài tập thực hành và bài tập mở rộng, thực hiện đầy đủ hệ thống bài tập về thể thao mùa đông cho học sinh; khuyến khích giáo viên và học sinh thực hiện các hoạt động “đọc sách” trong kỳ nghỉ đông, đọc nhiều và đọc tốt, làm phong phú đời sống tinh thần trong kỳ nghỉ. 。xs du doan ba mien_Nuggets đã gửi video đến giả,soi cau xo so online

 The Paper Chen Shishi, một thực tập sinh của Cheng Ting, một phóng viên của The Paper [Biên tập: Yu Xiao]

soi cau xo so online_Sắp xếp kỳ nghỉ đông cho các trường tiểu học và trung học ở nhiều nơi- Các lớp học bù bị cấm và khuyến khích làm bài tập thể thao

Chinanews.com, Kathmandu, 30 tháng 10. Đại sứ quán Trung Quốc tại Nepal ra thông báo vào ngày 30 cho biết: Gần đây, đại sứ quán của chúng tôi đã nhận được một số câu hỏi về việc liệu nó có thể quá cảnh từ các nước khác đến Trung Quốc qua Nepal hay không. Điều này được hiểu rằng sân bay Tribhuvan ở Kathmandu, Nepal không có điều kiện trung chuyển và hành khách quốc tế không thể trực tiếp thực hiện chuyển tiếp chuyến bay quốc tế, họ cần phải làm thủ tục nhập cảnh trước khi trả phòng. Hiện tại, Cục Nhập cư Nepal tạm dừng cấp thị thực khi đến, và chỉ cho phép nhập cảnh của công dân Nepal và một số người cụ thể đã được chính phủ Nepal chấp thuận trước. Bất kỳ ai khác ngoài những người thực sự cần đến Nepal phải được sự chấp thuận trước của chính phủ Nepal và bị cách ly trong 14 ngày sau khi nhập cảnh. Tóm lại, các điều kiện sân bay và chính sách nhập cư được xác định

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='8kcqm'></tfoot>

   <i id='yug4s'><tr id='fqGHc'><dt id='w0a6'><q id='ugoe'><span id='e2q0'><b id='k4gyy'><form id='v3ht'><ins id='ksgm2'></ins><ul id='6o0o'></ul><sub id='ucuyc'></sub></form><legend id='gqou6'></legend><bdo id='04kk'><pre id='i6yg6'><center id='amge'></center></pre></bdo></b><th id='qmuu'></th></span></q></dt></tr></i><div id='6kyiu'><tfoot id='57ht'></tfoot><dl id='lrl1'><fieldset id='kca4'></fieldset></dl></div>
   <legend id='mu28'><style id='02gi'><dir id='q0mk'><q id='8Y0GY'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>