cau mb_Tất cả mọi người trong nền kinh tế - -Haiớvàộtặ- Nắm bắcơ hộtrohữthay đổ

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-07 03:12

 Tất cả mọi người trong nền kinh t•=▼○ế

  "Hai mới và một nặng" Nắm bắt cơ hội trong những thay đổi quốc t▪○ế vĩ đại

 Tác giả: Trung tâm nghiên cứu đổi mới hợp tác của nhà nghiên cứu Đại học Bắc Kinh quản trị Peng Bo

 Kể từ khi báo cáo công tác của chính phủ vào tháng 5 năm 2020 đề xuất mở rộng đầu tư hiệu quả và tập trung hỗ trợ xây dựng “hai mới và một nặng”, nhà nước đã tập trung đầu tư vào “hai mới và một nặng”, đó là cơ sở hạ tầng mới, đô thị hóa mới, nền kinh tế quốc dân và dân sinh. Dự án chính. “Hai mới, một nặng” vừa có mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, vừa “th▷▪○úc đẩy tiêu dùng, mang lại lợi ích cho dân sinh, đồng thời điều chỉnh cơ cấu để tăng sức chịu đựng”. Bước đột phá trong tình trạng khó khăn hiện tại của Trung Quốc và quá trình chuyển đổi xã hội có ý nghĩa to lớn.

 "Hai mới và một nặng" thúc đẩy việc thi▼▼▪▲ết lập một mô hình phát triển chu kỳ kép mới

 Đẩy nhanh việc hình thành một mô hình phát triển mới với chu kỳ lớn trong nước là chủ đạo và các chu kỳ kép trong nước và quốc tế th○◆▷◇úc đẩy lẫn nhau là một quyết định chiến lược được đưa ra phù hợp với giai đoạn phát triển, môi trường và những thay đổi trong điều kiện của Trung Quốc. Đó là một sự thay đổi có hệ thống và ở cấp độ sâu liên quan đến tình hình chung. Sự không chắc chắn bên ngoài có ý nghĩa lớn. Sự củng cố nền tảng kinh tế “hai mới và một nặng” có thể th▷▷-◁úc đẩy một cách hiệu quả việc thiết lập một mô hình phát triển chu kỳ kép mới.

 “Hai mới, một nặng” tận dụng tối đa nguồn lực nhàn rỗi, mở rộng và tối ưu hóa đầu tư, đẩy nhanh quá trình xây dựng, hoàn thiện và thúc đẩy chuỗi công nghiệp trong nước, phù hợp với quy luật thị trường mà không bị hạn ch☆▼ế bởi quy luật thị trường, có thể đóng vai trò bình yên cần thi…▼▼★ết trong quá trình xây dựng chu trình kép. Một vai trò không thể thiếu. Đầu tư dự án “hai mới, một nặng” cần được k=▪■☆ết hợp chặt chẽ với việc xây dựng một chu trình kép: một là nhắm vào các điểm rò rỉ. Đầu tư cho nội bộ hệ thống công nghiệp chưa đồng bộ, tranh thủ thời gian đầu tư vào những sản phẩm trong nước yêu cầu, có khả năng sản xuất nhưng chưa sản xuất được để tránh bị nước ngoài “mắc kẹt”. Thứ hai là bù vào năng lực sản xuất không đủ. Đầu tư vào các sản phẩm hiện có khả năng sản xuất tại Trung Quốc nhưng năng lực sản xuất không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu và mở rộng năng lực sản xuất. N•◁▲◆ếu cần thiết, có thể tiến hành đầu tư lại và xây dựng để tăng cường khả năng cạnh tranh, đề phòng trường hợp cần thiết. Thứ ba là thúc đẩy nâng cấp công nghiệp. Một số mặt hàng Trung Quốc hiện có năng lực sản xuất, nhưng trình độ kỹ thuật chưa đáp ứng được nhu cầu của xã hội và thị trường. Lúc này không thể ti■■▽☆ến hành xây dựng dôi dư cấp thấp mà phải đầu tư cấp cao. Thứ tư là đặt nền móng vững chắc cho việc nâng cấp công nghiệp. Bằng cách thúc đẩy “hai mới và một nặng”, việc đổi mới và giới thiệu công nghệ được khuyến khích để tạo nền tảng vững chắc cho nâng cấp công nghiệp. Thứ năm là tạo ra các điều kiện xã hội và thị trường để công nghiệp toàn vẹn và nâng cấp công nghiệp. “Hai mới, một nặng” có thể mở rộng nhu cầu xã hội hiệu quả và nâng cao mức cầu, từ đó thu hút mức đầu tư cao hơn. Thứ sáu, phát triển các ngành công nghiệp mới và kích thích động lực mới. Xét về tình hình phát triển hiện tại, 5G, năng lượng mới, trí tuệ nhân tạo và truyền thông lượng tử đều là những lĩnh vực quan trọng mà Trung Quốc đã đạt được hoặc có khả năng bắt kịp.

 “Hai mới, một nặng” kích hoạt sự nhiệt tình của chính phủ và thị trường. Sự hỗ trợ quan trọng đằng sau mô hình chu kỳ kép bên trong và bên ngoài là chính phủ và cơ chế khuyến khích kép thị trường có đầy đủ chức năng, không chỉ phụ thuộc vào cơ chế thị trường để vận hành mà còn do chính phủ chủ động. "Hai mới và một nặng" cung cấp năng lượng và áp suất cho hai chu kỳ.

 "Hai mới và một nặng" Nắm bắt cơ hội trong thay đổi quốc tế vĩ đại

 Thế giới ngày nay đang trải qua những thay đổi lớn chưa từng thấy trong một th▽☆☆ế kỷ Vòng một mới của cuộc cách mạng khoa học công nghệ và chuyển đổi công nghiệp đang phát triển theo chiều sâu. Môi trường quốc tế bên ngoài nhìn chung đang tiềm ẩn nhiều bất trắc. Xu hướng “toàn cầu hóa ngược” là điều hiển nhiên. Toàn cầu hóa đại dịch đã đưa nền kinh tế thế giới Những thiệt hại nghiêm trọng đã gây ra một tác động tổng thể đ△=-▲ến cuộc sống của người dân trên toàn thế giới.

 “Hai mới, một nặng” đẩy nhanh xây dựng hệ thống lưu thông nội bộ và kích hoạt sức mạnh nội sinh có thể cải thiện tình hình bất lợi hiện nay của Trung Quốc trong cạnh tranh quốc tế, ứng phó hiệu quả với những thay đổi của môi trường bên ngoài và nắm bắt cơ hội. Trước môi trường quốc tế khắc nghiệt, chính sách “hai mới, một nặng” đã cải thiện hơn nữa tình hình kinh t▪◆ế của Trung Quốc, đ○□◁ồng thời nỗ lực từ cả phía cung và phía cầu của nền kinh tế. Một mặt, năng lực sản xuất của Trung Quốc được nâng cao, nâng cấp công nghiệp được đẩy mạnh và chuỗi công nghiệp toàn cầu được củng cố. Định vị, nâng cao vai trò công xưởng thế giới của Trung Quốc; mặt khác, mở rộng thị trường nội bộ, tăng cường sức mạnh nội sinh của nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào thị trường bên ngoài và nâng cao khả năng định giá của Trung Quốc như một thị trường rộng lớn.

 "Hai mới và một nặng" có thể th□▽=úc đẩy đầu tư thông qua đầu tư và đạt được mục tiêu thu hút đầu tư và ổn định nền kinh t…◆•-ế. Với sự lây lan toàn cầu của đại dịch, làm th▪▽●ế nào để bắt đầu đầu tư là một vấn đề lớn trong điều ti•▲●ết kinh tế phương Tây. Trung Quốc đã đưa ra các chính sách như "Hai mới và một nặng", và các lợi thế cạnh tranh xã hội toàn diện của nước này liên tục được nêu bật, và khả năng thu hút vốn toàn cầu tiếp tục tăng. Đã có sự đảo ngược "V" trong thu hút vốn nước ngoài, qua đó củng cố hơn nữa vị thế của Trung Quốc trong chuỗi công nghiệp toàn cầu. Khả năng chống lại tác động của sự không chắc chắn bên ngoài.

 Dưới áp lực của chiến tranh thương mại và những thay đổi toàn cầu, cơ chế “hai mới một nặng” sẽ do chính phủ điều hành và dựa trên cơ sở thị trường. Nó sẽ đóng vai trò quyết định trong việc Trung Quốc hiện thực hóa quyền tự chủ về công nghệ, vượt qua sự phong tỏa công nghệ bên ngoài, bắt kịp và đảo ngược Trung Quốc Tình hình bất lợi trong cạnh tranh quốc tế.

 "Hai mới và một nặng" nắm bắt cơ hội trong cuộc chơi quốc tế và thay đổi. Ngày nay, lợi thế cạnh tranh của ngành sản xuất Trung Quốc không còn là giá nhân công và đất đai của năm, mà là khả năng kiểm soát chi phí và hiệu quả tổng thể do mạng lưới chuỗi cung ứng quy mô siêu lớn mang lại, và mạng lưới chuỗi cung ứng dựa trên nền tảng đã phát triển. Bên trên các cơ sở. "Hai mới và một nặng" có thể cải thiện đáng kể cơ sở hạ tầng của Trung Quốc, qua đó tăng cường hơn nữa khả năng cạnh tranh toàn diện của mạng lưới chuỗi cung ứng của Trung Quốc, cho phép Trung Quốc duy trì hoặc thậm chí củng cố lợi thế về sự khác biệt th••■=ế hệ so với các nước phương Tây trong cạnh tranh quốc tế về sản xuất.

 Việc Trung Quốc ra mắt “hai mới, một nặng” một mặt là để đề phòng khả năng suy thoái hơn nữa của nền kinh tế toàn cầu hiện nay và thậm chí là khủng hoảng kinh tế thế giới, mặt khác, nó cũng là sự chuẩn bị đầy đủ cho nền kinh tế thế giới đi vào lại đường đua toàn cầu hóa. Nếu tình hình quốc t☆••△ế được cải thiện, Trung Quốc cũng có thể đi đầu, nắm bắt cơ hội và nỗ lực giành lợi th△★ế đi đầu trong quá trình phát triển của th-○◆▪ế giới. Bằng cách này, bất kể xu hướng kinh tế toàn cầu trong tương lai là gì, Trung Quốc sẽ vẫn là bất khả chiến bại.

 Hiện nay, cuộc khủng hoảng toàn cầu không ngừng sâu sắc, chính phủ các nước đang nỗ lực h●★•ết sức để đưa ra nhiều biện pháp nhằm ổn định kinh tế và xoa dịu lòng dân. Trung Quốc đang tích cực thực hiện các biện pháp thúc đẩy “hai mới, một nặng”, xây dựng nội bộ, có tính cả gần và xa, đồng thời cải thiện và nâng cao cơ cấu kinh t▼▼ế, nền tảng công nghiệp, tổ chức xã hội, an sinh dân sinh về mọi mặt, tìm kiếm cơ hội trong khủng hoảng, biến khủng hoảng thành cơ hội, tận dụng động lực , Tăng tốc độ phát triển. So với các biện pháp ngắn hạn của một số nước phương Tây để ứng phó với khủng hoảng, các biện pháp ứng phó của Trung Quốc có lợi th◇◁ế rõ ràng trong việc nâng cấp. Khủng hoảng thúc đẩy sự thay đổi, kiểm tra phản ứng và phản ứng mang lại sự phát triển. Người ta tin rằng sau cuộc khủng hoảng, Trung Quốc sẽ giành được vị trí thuận lợi hơn trong mô hình phát triển toàn cầu mới. [Chỉnh sửa: Tian Boqun]

cau mb_Tất cả mọi người trong nền kinh tế - -Hai mới và một nặng- Nắm bắt cơ hội trong những thay đổi quốc tế vĩ đại

Zhejiang Yuhang xây dựng một "siêu thị tài nguyên kỹ thuật số" để thúc đẩy quản trị tốt, Tân Hoa Xã, Hàng Châu, ngày 31 tháng 10 (Phóng viên Wu Shuaishuai) Đưa dữ liệu rải rác giữa các cơ quan chính phủ lên "kệ" như "nguyên liệu thô" và trở thành một bộ phận cần " "Xây dựng" "vật liệu xây dựng" của một dự án mới; sau khi một dự án hoàn thành, nó có thể tiếp tục "lên kệ" để xuất ra các phần tử dữ liệu mới ... Tại quận Yuhang của Hàng Châu, "siêu thị tài nguyên kỹ thuật số" được xây dựng thông qua mô hình này đang sử dụng nhiều hơn các phần tử dữ liệu Giá trị, thúc đẩy sự hoàn thiện của quản trị xã hội. Theo Chen Xiong, Trưởng phòng Xúc tiến Ứng dụng của Cơ quan Quản lý Tài nguyên Dữ liệu của Quận Yuhang, các bộ ban đầu của chính phủ thường phát triển các dự án thông tin hóa "riêng lẻ" và không thể nhận ra nhau.

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='6iq6y'></tfoot>

   <i id='a4i0'><tr id='su26'><dt id='2ye02'><q id='zxrf'><span id='v3ht'><b id='yIwQ'><form id='8wmgu'><ins id='ssqu'></ins><ul id='wocwm'></ul><sub id='6kwge'></sub></form><legend id='skee'></legend><bdo id='gya4'><pre id='5vb3'><center id='aam0'></center></pre></bdo></b><th id='KlamC'></th></span></q></dt></tr></i><div id='wwky4'><tfoot id='0ae0'></tfoot><dl id='s62c'><fieldset id='02gi'></fieldset></dl></div>
   <legend id='a42m4'><style id='ao4qk'><dir id='qgyog'><q id='oyce'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>