thong ke 00 99_Chính quyền đặc khu hành chíHong K- cực lựlên áữcáo buộvôăcứủa

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-07 08:36

 Mạng tin tức chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong ngày 1…◆◇○4/11 đã phát đi bản tin báo chí, bày tỏ sự lên án mạnh mẽ những cáo buộc vô căn cứ của các chính phủ nước ngoài đối với quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc. Người phát ngôn của chính quyền SAR tuyên bố rằng các cáo buộc với động cơ thầm kín là có động cơ chính trị và nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Chính phủ Nhân dân Trung ương và Đặc khu hành chính Hồng Kông theo chính sách "một quốc gia, hai hệ thống". Các quốc gia hoặc chính phủ này can thiệp một cách thô bạo và vô liêm sỉ vào công việc nội bộ của quốc gia hoặc chính phủ khác và vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc t▼▪ế.

 Người phát ngôn của chính quyền SAR chỉ ra rằng Đặc khu hành chính Hồng Kông gần đây đã đưa ra những cáo buộc vô căn cứ đối với Ủy ban Thường vụ Đại hội Nhân dân Toàn quốc (Ủy ban Thường vụ NPC) về trình độ của Hội đồng Lập pháp của Đặc khu Hành chính H•☆□△ồng Kông (HKSAR). Một phát ngôn viên của chính phủ đã bày tỏ sự phản đối cứng rắn vào ngày hôm nay (1▲-◁◆4/11) và lên án mạnh mẽ.

 Người phát ngôn chỉ ra rằng các cáo buộc với động cơ thầm kín là có động cơ chính trị và nhằm phá hoại mối quan hệ giữa Chính phủ Nhân dân Trung ương và Đặc khu Hành chính Hong Kong theo chính sách "một quốc gia, hai hệ thống". Các quốc gia hoặc chính phủ này can thiệp một cách thô bạo và vô liêm sỉ vào công việc nội bộ của quốc gia hoặc chính phủ khác và vi phạm các chuẩn mực cơ bản trong quan hệ quốc t◁◁▪☆ế. H☆◁…ồng Kông là một phần không thể tách rời của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Điều 12 của Luật Cơ bản quy định rằng Đặc khu hành chính Hồng Kông là một khu vực hành chính địa phương của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được hưởng quyền tự chủ cao và trực thuộc Chính phủ Nhân dân Trung ương. Điều =◁◇★104 của Luật Cơ bản yêu cầu rõ ràng rằng các công chức được chỉ định, bao gồm cả các thành viên của Hội đồng Lập pháp, phải tuyên thệ tuân thủ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và trung thành với Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa khi nhậm chức. Yêu cầu này cũng là một yêu cầu luật định và điều kiện để các cá nhân có thể ứng cử theo các luật liên quan của Hồng Kông. Các phán quy-◆…ết trước đó của tòa án cũng xác nhận các yêu cầu luật định thực chất này.

 Trên thực t★▲ế, các công chức tuyên thệ trung thành với hệ thống quốc gia và tuân thủ luật pháp quốc gia là quy tắc quốc tế, và bất kỳ hành vi vi phạm lời thề nào đều không thể dung thứ. Ví dụ: các thành viên của Quốc hội ở Hoa Kỳ phải trung thành với Hiến pháp Hoa Kỳ và có thể bị truy tố hình sự n◁•ếu họ vi phạm lời tuyên thệ; ở Vương quốc Anh, bất kỳ ai từ chối trung thành với Nữ hoàng Anh sẽ không thể trở thành thành viên. Không một quốc gia nào làm ngơ trước những quan chức công quyền kể cả những nghị sĩ vi phạm lời thề hoặc phản bội đất nước.

 Người phát ngôn của chính phủ nói thêm: “Các chính trị gia nước ngoài cáo buộc Chính phủ Nhân dân Trung ương và Chính quyền Đặc khu Hành chính Hồng Kông đã ra thông báo dứt khoát rằng bốn nhà lập pháp bị phát hiện vi phạm các quy định pháp luật của lời tuyên thệ đã mất tư cách thành viên. Họ đang phơi bày tiêu chuẩn kép của mình và tái sử dụng những lời vu khống. Kỹ thuật được sử dụng tại Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về Duy trì Luật An ninh Quốc gia. "

 Người phát ngôn chỉ ra rằng trong những năm gần đây, một số người ở H▽○ồng Kông đã công khai thúc đẩy "Hồng Kông độc lập". Một số thành viên của nhiệm kỳ thứ sáu của Hội đồng Lập pháp đã yêu cầu theo Điều 104 của Luật Cơ bản thay đổi lời tuyên thệ của họ và thúc đẩy "H•○ồng Kông độc lập". Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Luật cơ bản. Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã có văn bản “Giải thích” Điều 104 Luật Cơ bản vào ngày 07/11/201▲☆★6. Bản "Diễn giải" có hiệu lực pháp lý đối với Đặc khu hành chính Hong Kong và nêu rõ nếu người bị trục xuất có hành vi vi phạm lời tuyên thệ sau khi tuyên thệ, người đó phải chịu trách nhiệm pháp lý theo quy định của pháp luật.

 Bốn thành viên của Hội đ◇•○▲ồng lập pháp thứ sáu: Yang Yueqiao, Guo Jiaqi, Guo Rongkeng và Liang Jichang, người đã đăng ký tham gia cuộc Tổng tuyển cử của Hội đ△=ồng lập pháp năm 2020 ban đầu dự kiến ​​được tổ chức vào ngày 6 tháng 9 và được Cán bộ trở về đề cử trước khi k▽▲ết th◆□●úc thời gian đề cử Nó không hợp lệ và mất tư cách ứng cử vào cuộc bầu cử hội đồng lập pháp lần thứ bảy. Nhân viên Trả lại chỉ rõ rằng hành vi của bốn người không đáp ứng yêu cầu khai báo ứng cử viên theo các điều khoản liên quan của Pháp lệnh Hội đồng Lập pháp (Chương ◆▽☆5★-=42), tức là tuân thủ Luật Cơ bản và cam kết trung thành với Đặc khu Hành chính H□•ồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.

 Trước mức độ nghiêm trọng của dịch viêm phổi vương miện mới, chính phủ SAR vào ngày 3□□△△1 tháng 7 đã thông báo rằng họ sẽ hoãn cuộc tổng tuyển cử Hội đồng Lập pháp năm 2020 trong một năm. Để giải quyết vấn đề khuy○▽…▼ết thiếu trong cơ quan lập pháp do hoãn bầu cử Hội đồng lập pháp thứ bảy trong một năm, Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc đã ra quyết định vào ngày 1…-1 tháng 8: Hội đồng lập pháp thứ sáu “tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình không dưới một năm. Cho đến đầu nhiệm kỳ của Hội đồng lập pháp thứ bảy của đặc khu hành chính Hồng Kông ”. Quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc l▲●úc đó nhằm giải quyết việc tiếp tục hoạt động của Hội đồng Lập pháp khóa VI, và không đụng chạm đến tư cách thành viên Hội đồng Lập pháp khóa VI phải “ra đi, ở lại”.

 Bốn thành viên của Hội đ=•○ồng lập pháp được Viên chức quay trở lại xác định rằng họ không chân thành ủng hộ Luật cơ bản và trung thành với Đặc khu hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, và đề cử bị coi là không hợp lệ. Việc cho phép những người không đủ tiêu chuẩn ứng cử vào Hội đồng Lập pháp ti…■◆ếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình với tư cách là thành viên của Hội đ○▪-▲ồng Lập pháp là không hợp lý. Vì vấn đề trên liên quan đến quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc vào ngày 11 tháng 8 và việc giải thích Điều 10•☆4 của Luật Cơ bản, chính phủ SAR không thể tự quyết định về trình độ của bốn nhà lập pháp. Đề nghị Chính phủ nhân dân trung ương yêu cầu Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc giải quyết vấn đề từ cấp hi•▪□ến pháp.

 Quyết định của Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc ngày 11 tháng 11 là hợp hiến, hợp pháp và cần thiết. Quyết định đặt ra các hậu quả pháp lý rõ ràng đối với các thành viên của Hội đ●■=ồng Lập pháp vi phạm các yêu cầu luật định về "Ủng hộ Luật Cơ bản của Đặc khu Hành chính Hồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa" và "Trung thành với Đặc khu Hành chính H◆●•★ồng Kông của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa". Các thành viên Hội đồng Lập pháp do Hội đồng Lập pháp bầu chọn cung cấp cơ sở pháp lý vững chắc để chính phủ SAR thông báo rằng những nhà lập pháp này đã mất tư cách thành viên của Hội đ●△▽ồng Lập pháp. Quyết định kịp thời này đảm bảo việc thực hiện chính xác "Một quốc gia, hai hệ thống" và duy trì đ◆□•úng trật tự hiến pháp của Đặc khu hành chính H☆=…•ồng Kông. Không có gì gọi là phá hoại "Một quốc gia, hai hệ thống" và mức độ tự trị cao của Hồng Kông. Một số người đã chỉ trích quy△•☆ết định của Ủy ban thường vụ NPC nhằm đàn áp nhân quyền và tự do, làm suy y▽●□ếu nền dân chủ hoặc cơ quan lập pháp kiểm tra và cân bằng quyền lực của cơ quan hành pháp. Những tuyên bố như vậy hoàn toàn sai lệch so với thực tế. Chính phủ SAR đã lên án những nhận xét vô trách nhiệm của các chính trị gia nước ngoài.

 Chính phủ SAR nhắc lại rằng các vấn đề của Hồng Kông là công việc nội bộ của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đ☆◁ồng thời một lần nữa kêu gọi các chính phủ và cá nhân nước ngoài có liên quan tuân thủ luật pháp quốc t▼◁ế và các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế và ngừng can thiệp vào các vấn đề của Hồng Kông dưới bất kỳ hình thức nào. (Phóng viên trụ sở Zhou Weiqi Jindong) [Biên tập: Sun Jingbo]

thong ke 00 99_Chính quyền đặc khu hành chính Hong Kong- cực lực lên án những cáo buộc vô căn cứ của các chính phủ nước ngoài đối với quyết định của Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc

Tân Hoa Xã, Tunisia, ngày 31 tháng 10: Trung Quốc viện trợ cho dự án Học viện Đào tạo Ngoại giao Tunisia để tiếp tục công việc bằng cả hai tay Việc đóng nắp cho thấy đội xây dựng của Trung Quốc đã vượt qua nhiều khó khăn và tiếp tục sản xuất thành công dưới tác động của dịch bệnh mới địa phương. Phía Tunisia đã nhận xét tích cực về điều này. Dự án Học viện Đào tạo Ngoại giao Tunisia do Công ty TNHH Tập đoàn Kỹ thuật Xây dựng Trung Quốc đảm nhận và là một dự án viện trợ trọng điểm của Trung Quốc tại Tunisia. Dự án khởi công vào ngày 3 tháng 5 năm 2019, khi Tổng thống Tunisia Essebsi đến dự lễ động thổ. Hồ sơ của trưởng dự án Zhao Shuihong

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='6omic'></tfoot>

   <i id='WIFcS'><tr id='8qes0'><dt id='ae44'><q id='bjIR'><span id='kg06'><b id='2ese'><form id='1lz5'><ins id='46g0'></ins><ul id='ui6o2'></ul><sub id='qmay'></sub></form><legend id='a0cqm'></legend><bdo id='m4ks'><pre id='maw2s'><center id='k8eak'></center></pre></bdo></b><th id='u0ao'></th></span></q></dt></tr></i><div id='k4gyy'><tfoot id='b331'></tfoot><dl id='04y6m'><fieldset id='owyy'></fieldset></dl></div>
   <legend id='siwy'><style id='qgyog'><dir id='80qkg'><q id='u448'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>