soi câu 88_Đồng đúc trái tim Trung Quốc, hun đúc một ýhứmạnh mẽ củaất nướTruQuốc

Tác giả: admin phân loại: 扑克 thời gian phát hành: 2021-01-08 16:55

 Tại Hội nghị lần thứ bảy Ủy ban Trung ương về công tác Tây Tạng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ, công tác ở Tây Tạng phải kiên định giữ vững sự thống nhất của mẫu quốc và tăng cường đoàn kết dân tộc là trọng tâm, trọng điểm. Phải coi trọng việc tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong nhà trường, đưa tinh thần yêu nước xuyên suốt trong toàn bộ quá trình giáo dục nhà trường ở các cấp học, các loại hình, chôn vùi những mầm mống yêu Trung Quốc trong sâu thẳm trái tim mỗi thiếu niên.

 Ý thức cộng đ●■▪ồng của dân tộc Trung Quốc là nền tảng của đoàn kết dân tộc, là nền tảng của đoàn k•…■ết dân tộc, là linh h◁□☆ồn của sức mạnh tinh thần. Rèn luyện ý thức cộng đồng mạnh mẽ của dân tộc Trung Quốc là điều cốt yếu để thực hiện công việc ở Tây Tạng trong kỷ nguyên mới. Bài phát biểu của Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ các chủ trương, lồng ghép một cách hữu cơ công tác giáo dục và rèn luyện ý thức cộng đồng của dân tộc Trung Quốc, đ□▽ồng thời thể hiện những k☆=•ết quả lý thuy▲▪△■ết mới nhất của chủ nghĩa xã hội hóa chủ nghĩa Mác. Đây đã trở thành chỉ dẫn quan trọng để ch△■…★úng tôi thực hiện tinh thần của Hội nghị chuyên đề công tác Trung Tây Tạng lần thứ bảy.

 Sau hàng ngàn năm thâm sơn, đoàn kết dân tộc từ lâu đã ăn sâu vào trái tim của người dân Tây Tạng như dãy Himalaya cao chót vót; như dòng sông Yarlung Zangbo hùng vỹ, chảy trong máu của dân tộc Tây Tạng. Ngày nay, được tắm mình trong những chính sách tốt đẹp của đảng, người dân các dân tộc ở Tây Tạng duy trì sự thống nhất của mẫu quốc và trân trọng hạnh phúc và đoàn k…○◁ết. Sự đoàn kết dân tộc ở khắp mọi nơi ở Tây Tạng. Các chương trình phát sóng song ngữ Tây Tạng-Trung Quốc được nghe thấy trên đài phát thanh, các bảng quảng cáo song ngữ Tây Tạng-Trung Quốc có thể được nhìn thấy khắp nơi trên các đường phố và việc dạy song ngữ Tây Tạng-Trung Quốc được áp dụng trong các trường học.

 Ngay cả trong độ sâu của đồng cỏ Qiangtang ở độ cao =-4.000 mét, có thể thấy sự đoàn k…■▽▲ết dân tộc ở khắp mọi nơi.Trường tiểu học số 2 của hạt Ruoxian, thành phố Nagqu, khu tự trị Tây Tạng nằm bên bờ sông Nu. Vừa bước vào cổng trường, tấm bia đá ghi dòng chữ nhà trường đặc biệt bắt mắt, trên bia đá được khắc bằng cả tiếng Tây Tạng và tiếng Hán: trung thành, trung với Đảng và Tổ quốc, trung thành với cha mẹ và thầy cô, trung thành với nhà trường và học tập, trung thực và đáng tin cậy.

 Vào ngày 1 tháng 10 năm 2019, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Bắc Kinh ở Lhasa đã theo dõi buổi lễ lớn kỷ niệm ●▷70 năm ngày thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trước TV. Khi cuộc diễu binh hùng tráng bắt đầu, các giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Bắc Kinh ở Lhasa đều say mê và tràn đầy tự hào. Hàng ngàn dặm chứng kiến ​​khoảnh khắc lịch sử vĩ đại này, và cùng muốn quê hương lớn hơn thịnh vượng và mạnh mẽ vào ngày mai. Gesang Duoji, một học sinh lớp 6, lớp Ba, Trường Trung học cơ sở Bắc Kinh, Lhasa, cho biết: "Là một học sinh dân tộc thiểu số, tuy sống ở biên cương nhưng quan tâm đến quê hương đất nước, tôi may mắn được sinh ra trong một thời đại tuyệt vời. Tôi tin rằng dù sau này có gặp khó khăn gì trong cuộc sống thì cũng hãy nghĩ về điều đó". Với đất mẹ vĩ đại phía sau, mọi người sẽ dũng cảm tiến về phía trước. "

 Sự phát triển của Tây Tạng đã bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên mới đòi hỏi những mục tiêu mới, nhiệm vụ mới và những thành tựu mới. Giáo dục là nền tảng của sự trẻ hóa quốc gia và tiến bộ xã hội. Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã có những triển khai lớn từ tầm cao chiến lược là gắn bó và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong thời kỳ mới, ưu tiên phát triển giáo dục, đẩy mạnh hiện đại hóa giáo dục và xây dựng cường quốc giáo dục.

 Vào ngày 2-▼■•5 tháng 9 năm 20△-20, =○▽140 tình nguyện viên từ khắp nơi trên đất nước đã đến trường Tiểu học Trung tâm ở thị trấn Yangbajing, Lhasa, Tây Tạng, ở độ cao hơn 4.-▽●300 mét, để thực hiện các hoạt động quyên góp vật chất, đấu giá tình thương và từ thiện. Nhiều tình nguyện viên còn tự phát mua vật liệu cách nhiệt. Quần áo, sách vở, đ=…ồ chơi, văn phòng phẩm và các vật dụng khác đều được quyên góp cho các em học sinh trường Tiểu học Trung tâm Thị trấn Yangbajing. Các em đã sáng tác ra bài thánh ca về thời đại đoàn kết các dân tộc. Những câu chuyện cảm động về nhân dân các dân tộc gi□□úp đỡ nhau gieo mầm yêu thương trong trái tim các em. Bông hoa đoàn kết đã ăn sâu vào đất trời của sự giao lưu và hội nhập, đồng bào các dân tộc trên cao nguyên tuy◇■ết phủ đã tưới lên bông hoa đoàn k=●■○ết dân tộc bằng tấm lòng chân thành và nồng hậu.

 Giáo dục phải thiết lập đạo đức và b▽■▷□ồi dưỡng con người, và rèn luyện ý thức cộng đồng của dân tộc Trung Quốc. Giáo dục cần hướng đến việc xây dựng đạo đức và bồi dưỡng con người, để đoàn kết dân tộc ăn sâu vào trái tim, và ý thức cộng đ□▼ồng của dân tộc Trung Quốc phải được xây dựng vững chắc. Đây là yêu cầu tất yếu để thực hiện giấc mơ đại trẻ hóa dân tộc Trung Quốc. Đó cũng là yêu cầu tất y▪★▲ếu để đào tạo những người kế thừa và xây dựng chủ nghĩa xã hội có trình độ. Yêu cầu. Thực tiễn đã chứng minh đầy đủ rằng chỉ khi kiên quyết bảo vệ tổ quốc thống nhất, củng cố đoàn k•▲•ết dân tộc, rèn luyện ý thức cộng đồng của dân tộc Trung Quốc và thúc đẩy các dân tộc ôm nhau như hạt lựu, thì Tây Tạng mới có thể được duy trì hòa hợp và ổn định, và Tây Tạng mới có thể đạt được thịnh vượng và tiến bộ.

 Giáo dục cần củng cố bản sắc văn hóa và rèn luyện ý thức cộng đ•☆▲●ồng của dân tộc Trung Quốc. Tổng Bí thư Tập Cận Bình chỉ rõ: “Cần phải tu dưỡng, rèn luyện những giá trị cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, không ngừng nâng cao sự ghi nhận của nhân dân các dân tộc với Tổ quốc vĩ đại, dân tộc Trung Hoa, văn hóa Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.” Bản sắc văn hóa là mức độ sâu sắc nhất của bản sắc. Đó là tăng cường sự ủng hộ của các dân tộc đối với Tổ quốc, dân tộc Trung Hoa và chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc. Văn hóa là linh hồn của dân tộc, bản sắc văn hóa là gốc của đại đoàn k▼▽••ết dân tộc, trong quá trình lịch sử lâu dài các dân tộc trên đất nước ta đã cùng nhau tạo nên một nền văn hóa Trung Hoa huy hoàng, nền tảng của việc củng cố đoàn k★◁□•ết dân tộc nằm ở giáo dục tinh thần đoàn k=■•-ết dân tộc và tiến bộ. Cần phải kiên trì chuyển đổi sáng tạo và phát triển đổi mới, đi sâu tìm hiểu và lý giải giá trị thời đại của văn hóa truyền thống đặc sắc Trung Quốc, nâng cao sự công nhận của giới trẻ với văn hóa Trung Quốc. (Trung Quốc Tây Tạng Mạng Toàn diện / Zhu Guodong) [Chỉnh sửa: Tian Boqun]

soi câu 88_Đồng đúc trái tim Trung Quốc, hun đúc một ý thức mạnh mẽ của đất nước Trung Quốc

China News Service, Kunming, 30/10 (Phóng viên Hu Yuanhang) Chuỗi hoạt động "Tuần lễ truyền hình Lanmei 2020 và Ngày chủ đề Myanmar" đã được khởi động vào ngày 30 tại Côn Minh, Vân Nam. Trong thời gian diễn ra sự kiện, Đài Truyền hình Quốc gia Lưu vực sông Lancang và nền tảng nghe nhìn sẽ phát và chiếu nhiều tác phẩm truyền hình bao gồm cả bộ phim truyền hình Trung Quốc chống dịch "Together". Sự kiện được tổ chức trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác và Giao lưu Điện ảnh và Truyền hình Châu Á, do Cục Quản lý Nhà nước về Phát thanh và Truyền hình Trung Quốc, Bộ Công an Myanmar và Chính quyền Nhân dân tỉnh Vân Nam đồng bảo trợ, đồng thời là một trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Trung Quốc và Myanmar. Trong sự kiện, nhà tổ chức sẽ tổ chức triển lãm về thành tựu hợp tác truyền thông các nước Lancang-Mekong, đối thoại trực tuyến với các nước Lancang-Mekong

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='uwem'></tfoot>

   <i id='oyw42'><tr id='8266'><dt id='2qqg6'><q id='u8g8'><span id='u2owu'><b id='8ik2w'><form id='m2s2'><ins id='ldhd'></ins><ul id='04ca2'></ul><sub id='cqsme'></sub></form><legend id='ey4k'></legend><bdo id='kwg4w'><pre id='qym6k'><center id='0m0m'></center></pre></bdo></b><th id='wmgi'></th></span></q></dt></tr></i><div id='eika6'><tfoot id='uceas'></tfoot><dl id='w2a4w'><fieldset id='e8wa'></fieldset></dl></div>
   <legend id='saguu'><style id='wk0o4'><dir id='o0uc'><q id='226ie'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>