lo kep 247_Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc trải dài một bứtranh đẹ- tuânheo cođường pháqu

Tác giả: admin phân loại: 彩票 thời gian phát hành: 2021-01-13 02:30

 Một bức tranh tuyệt đẹp về sự lan tỏa của nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc (thành tựu mới trong nhà nước pháp quyền toàn diện)

 —— Tuân theo nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

 "Nhấn mạnh vào sự tiến bộ chung của pháp quyền, pháp quyền và quản lý pháp luật, và tuân thủ việc xây dựng một quốc gia được cai trị bởi pháp luật, một chính phủ được cai trị bởi pháp luật và một xã hội được cai trị bởi pháp luật."

 "Thúc đẩy pháp ch○◆▷ế khoa học, thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng công bằng và tất cả mọi người tuân thủ pháp luật."

 Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ △■▲1…▲○8 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng do đồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã ti…-◁ến hành từ tình hình tổng thể chiến lược liên quan đến tương lai và vận mệnh của Đảng và đất nước, hoạch định nhà nước pháp quyền từ tầm cao và bề rộng chưa từng có, thực hiện pháp quyền với cường độ và chiều sâu chưa từng có, mở ra xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc. Cảnh giới mới.

 Làm rõ mục tiêu chung là quản lý toàn diện đất nước theo pháp luật

 Pháp quyền là cách duy nhất để đạt được sự ổn định lâu dài cho đất nước.

 Vào mùa thu vàng tháng =●▪▲10 năm 2014, Hội nghị toàn thể lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa ○•18 đã được tổ chức, và k■☆ế hoạch triển khai chiến lược cấp cao nhất của Ban Chấp hành Trung ương Đảng với đ□•=◁ồng chí Tập Cận Bình làm nòng cốt đã được hiển thị đầy đủ trước mắt thế giới.

 “Đối với câu hỏi đi con đường nào để đi đến nhà nước pháp quyền, chúng ta phải gửi một tín hiệu đúng đắn, rõ ràng đến toàn xã hội, chỉ ra phương hướng đúng đắn để phát huy toàn diện nhà nước pháp quyền, thống nhất nhận thức và hành động của toàn đảng, toàn dân các dân tộc”;

 "Tiến lên toàn diện nhà nước pháp quyền bao gồm nhiều mặt, trong thực tế công việc phải nắm bắt tổng thể tình hình chung và lãnh đạo tất cả các bên.";

 …………

 Mục tiêu tổng thể của việc điều hành đất nước theo pháp luật là điều quan trọng hàng đầu.

 Hội nghị toàn thể lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XVIII đã đưa ra mục tiêu tổng quát của việc tiến tới toàn diện nhà nước pháp quyền là xây dựng hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và một nước xã hội chủ nghĩa do pháp quyền.

 Tổng Bí thư Tập Cận Bình nêu rõ, việc đề ra mục tiêu tổng quát này không chỉ làm rõ bản chất và phương hướng của tiến bộ toàn diện pháp quyền mà còn nêu rõ trọng tâm, trọng điểm tổng thể của thúc đẩy toàn diện pháp quyền.

 Làm rõ các yêu cầu của nhà nước pháp quyền đối với cải cách, phát triển và ổn định, kế hoạch xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời kỳ mới và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nhà nước pháp quyền ... Lời nói của Tổng Bí thư Tập Cận Bình rất đơn giản, chứa đựng những hiểu bi◁▲△ết sâu sắc và tư duy sâu sắc về nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc và xây dựng nhà nước pháp quyền trong thời đại mới. Bố trí.

 Hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc với lấy Hi●☆◇◆ến pháp làm cốt lõi và tăng cường thực thi Hiến pháp; điều hành sâu sắc hơn theo pháp luật và đẩy mạnh xây dựng chính phủ pháp quyền; bảo đảm công bằng và tăng uy tín tư pháp; nâng cao quan niệm pháp quyền cho toàn dân và đẩy mạnh xây dựng xã hội pháp quyền; tăng cường xây dựng đội ngũ pháp luật Và việc ươm mầm nhân tài theo nhà nước pháp quyền; tăng cường sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng đối với nhà nước pháp quyền toàn diện ...

 Tất cả các khu vực và các ban ngành đều nhất trí thực hiện quyết định và triển khai của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, phối hợp và đẩy nhanh việc hình thành một hệ thống quy phạm pháp luật hoàn chỉnh, một hệ thống thực thi pháp quyền hiệu quả, một hệ thống giám sát pháp luật nghiêm minh, một hệ thống bảo đảm pháp quyền mạnh mẽ và đẩy nhanh việc hình thành một hệ thống pháp luật hoàn chỉnh trong nội bộ đảng. Bằng những nỗ lực không ngừng, năm hệ thống đã cho thấy một động lực tốt để th◁☆▽◇úc đẩy lẫn nhau và phối hợp phát triển.

 Thúc đẩy thi-□ết k▷◇☆●ế cấp cao nhất của pháp quyền

 Điều hành đất nước theo luật pháp là một dự án có hệ thống. Ch△△◆△úng ta phải tuân thủ sự tiến bộ chung của pháp quyền, pháp quyền và quản lý pháp luật, và xây dựng một quốc gia được cai trị bởi pháp luật, một chính phủ cai trị bằng pháp luật và một xã hội được cai trị bởi pháp luật phải được tích hợp. Cần căn cứ vào điều kiện quốc gia cơ bản của nước ta, xem xét một cách toàn diện các yếu tố như sự phát triển kinh t▷▷◆ế, xã hội, sự tiến bộ chung của nhà nước pháp quyền, sự thay đổi nhu cầu của người dân, tăng cường thiết kế nhà nước pháp quyền.

 “Cải cách và mở cửa càng sâu rộng thì pháp quyền càng phải được ch▽△★-ú trọng, môi trường phát triển càng phức tạp thì pháp quyền càng phải được chú trọng.” “Pháp quyền là môi trường kinh doanh tốt nhất” “Phát triển đòi hỏi chất lượng cao và pháp ch=•▲ế cũng phải chất lượng cao” “Thực tiễn xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc tiến lên Hơn nữa, việc xây dựng nhà nước pháp quyền càng phải được tuân thủ ”... Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã chủ trì triệu tập ▲▼○3 cuộc họp của Ủy ban Pháp quyền Trung ương để đưa ra những sắp x◆★○★ếp lớn mới cho việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc.

 Thông qua và thông qua Nội quy làm việc của Ủy ban Pháp quyền Trung ương, Ý kiến ​​về việc thực hiện các hoạt động biểu tình xây dựng Chính phủ pháp quyền, Ý ki◇▽■ến ​​về việc thúc đẩy toàn diện việc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Hải Nam và Ủng hộ việc đào sâu cải cách và mở cửa toàn diện của Hải Nam và Ủy ban Trung ương về Nhà nước pháp quyền Ý kiến ​​về Đại dịch viêm phổi do Coronavirus mới và bảo vệ hiệu quả cuộc sống, sức khỏe và an toàn của người dân, ý kiến ​​về việc làm sâu sắc thêm hỗ trợ cải cách toàn diện hệ thống trách nhiệm tư pháp, ý kiến ​​về tăng cường xây dựng pháp quyền ở nông thôn và K◁◁ế hoạch cải cách hệ thống xem xét hành chính ... Tài liệu được phát hành để thúc đẩy hơn nữa nguyên tắc pháp quyền toàn diện.

 Sáng ngày 1◆◇▲7/3/20★△1…○8, Đại lễ đường Nhân dân, nơi chứng kiến ​​vô vàn thời khắc lịch sử, mở ra lễ tuyên thệ lập hi▽◁▽ến đầu tiên của một vị lãnh đạo nhà nước trong lịch sử nước CHND.

 "Tôi xin thề: trung thành với Hiến pháp của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, đề cao thẩm quyền của Hiến pháp và thực hiện các nghĩa vụ pháp lý ..."

 Tuyên thệ Trịnh Chính gồm 75 chữ thể hiện lời hứa trịnh trọng về việc điều hành đất nước theo hi○•…ến pháp.

 Từ việc thi▷•○ết lập hệ thống tuyên thệ lập hiến, ngày lập hi▽△☆ến quốc gia, đến việc sửa đổi hiến pháp theo thời đại; từ việc ra đời đạo luật đầu tiên mang tên "bộ luật" - bộ luật dân sự, đến việc thúc đẩy cải cách lập pháp và bãi bỏ các luật và quy định trong các lĩnh vực quan trọng; Cải cách "chính phủ và dịch vụ", cải cách toàn diện thực thi pháp luật hành chính, hoàn thiện các thủ tục ra quy☆▲◆ết định hành chính lớn, và tiêu chuẩn hóa nghiêm ngặt việc thực thi pháp luật công bằng và văn minh; từ thực hiện toàn diện cải cách trách nhiệm giải trình tư pháp đến thực hiện hệ thống trách nhiệm pháp luật phổ bi▽△•ến "ai thực thi pháp luật sẽ phổ biến pháp luật" ... Thiết kế cấp cao nhất của nhà nước pháp quyền Mỗi ngày trôi qua được hoàn thiện, cấu tr◆▽úc được hình thành rõ nét, hiệu lực ngày càng thể hiện rõ rệt, mức độ hiện đại hóa của hệ thống quản trị quốc gia và năng lực quản trị ngày càng được nâng cao.

 Bắt đầu một giai đoạn mới của xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc

 Từ "hệ thống pháp luật" thành "pháp quyền", từ "quản lý" sang "quản trị", từ "có pháp luật thì phải tuân theo pháp luật, thực thi pháp luật phải nghiêm minh, vi phạm phải được điều tra" đến "pháp chế khoa học, thực thi pháp luật nghiêm minh, công bằng, toàn dân Chấp hành pháp luật ”... Kể từ sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 18 của Đảng Cộng sản Trung Quốc, công cuộc xây dựng nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc đã mở ra một giai đoạn mới, cục diện nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc có nhiều thay đổi sâu sắc.

 Ngày 2 tháng …○1★▼☆▷1 năm ☆▷▲◁20…◇▪•1◁▼•□9, Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thị sát đầu mối lập pháp cấp cơ sở của Trung tâm Hành chính Gubei ở phố H◇○…ồng Kiều, Thượng Hải và hỏi chi tiết về việc trưng cầu ý kiến ​​đối với dự thảo luật. Hou Xiaoyan, Phó trưởng phòng Pháp lý của Chi nhánh Ninh, Sở Công an Thượng Hải, cho biết: “Thông qua đầu mối liên hệ lập pháp cấp cơ sở, chúng tôi có thể gửi ý kiến ​​và đề xuất của mình lên cơ quan lập pháp quốc gia, thậm chí được thông qua và viết thành luật.

 Là nơi lấy ý ki△◁◁ến ​​công chúng thông qua cơ quan lập pháp quốc gia trước nhà dân, trong năm qua, tổng cộng …◁•14 dự thảo luật đã được thông qua các đầu mối lập pháp để lấy ý kiến ​​rộng rãi. Hỏi pháp luật nhân dân, pháp ch▼▼ế đại hội nhân dân càng có cơ sở, tạo cơ sở vững chắc cho việc nâng cao chất lượng pháp chế.

 - Tốc độ xây dựng pháp chế khoa học được đẩy mạnh, chất lượng ngày càng được nâng cao. Hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm trung tâm không ngừng được hoàn thiện, thể chế Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được củng cố.

 ——Công tác xây dựng chính phủ pháp quyền ngày càng đi vào chiều sâu và có những bước đột phá toàn diện. Xây dựng các quy định tạm thời về các thủ tục ra quyết định hành chính lớn, công bố danh sách quyền hạn và trách nhiệm của các cơ quan chính quyền ba cấp của tỉnh, thành phố và quận tới công chúng, tạo ra một mô hình dịch vụ phê duyệt “khoan h▷▪■▽ồng, xử lý nhanh, quản lý chặt chẽ, thuận tiện và cởi mở”, sử dụng mô hình “trừ quyền hành chính” “Để đổi lấy sự“ sinh sôi ”của sức sống thị trường, sự quản lý của chính phủ được điều ti★=-ết và vận hành một cách trật tự, đúng quy định của pháp luật.

 -Công lý công bằng có thể được nhìn thấy và nghe thấy. Tòa án nhân dân đã tạo ra một cơ chế giải quy▲•☆…ết tranh chấp nhiều nơi "một cửa" và trung tâm dịch vụ tố tụng để giải quyết các vấn đề hóc búa và giải quyết cơ bản những khó khăn trong quá trình thực thi. Các công tố viên bốn cấp đồng thời cải thiện ba nền tảng của tổ chức, đường dây nóng và mạng lưới để cung cấp dịch vụ một cửa và cố gắng để mọi người trong mọi vụ án xét xử Cảm nhận sự công bằng và công lý ở Trung Quốc.

 —— Một trình độ mới của toàn dân tuân thủ pháp luật. Hệ thống trách nhiệm phổ biến pháp luật của các cơ quan nhà nước được thực hiện chung và hệ thống tập thể học tập pháp luật của các tổ chức đảng và cơ quan nhà nước các cấp đã được hình thành. Lấy “thiểu số chủ chốt” đi đầu trong việc tôn trọng học tập pháp luật và tuân thủ pháp luật đã dẫn đ△▲◇-ến việc toàn dân không ngừng nâng cao khái niệm nhà nước pháp quyền và hình thành mô hình phổ bi•=•ến pháp luật trên diện rộng trong toàn xã hội.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, ch▲●•úng ta đã thổi bùng lên con đường văn minh và tiến bộ với đặc sắc Trung Quốc dưới nhà nước pháp quyền. Nhà nước pháp quyền toàn diện là một tương lai tươi sáng và nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc đang mở ra một bức tranh tươi đẹp.

 Phóng viên của ch-▼◁△úng tôi Huang Qingchang, Xu Jun, Zhang Cong và Ni Yi [Chỉnh sửa: Tian Boqun]

lo kep 247_Nhà nước pháp quyền ở Trung Quốc trải dài một bức tranh đẹp - tuân theo con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc

Reference News Network đưa tin vào ngày 30 tháng 10. Theo báo cáo của Reuters vào ngày 28 tháng 10 tại Geneva, cơ quan giám sát thương mại toàn cầu đã chọn một nhà lãnh đạo mới sau khi Hoa Kỳ từ chối đề xuất của một phụ nữ Nigeria làm tổng giám đốc tiếp theo của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Vào ngày 28, nỗ lực của anh ấy rơi vào tình trạng bấp bênh. Thương mại là một chủ đề nóng trong cuộc bầu cử Mỹ hiện nay. Và chỉ 6 ngày trước cuộc bầu cử, Washington một lần nữa tấn công WTO, tổ chức được Tổng thống Mỹ Trump mô tả là "đáng ghét" và được Trung Quốc ưu ái. Chính quyền Trump đã làm tê liệt vai trò trọng tài thương mại toàn cầu của tổ chức bằng cách cản trở việc Cơ quan Phúc thẩm của WTO lựa chọn thành viên mới. Bây giờ, nó có thể làm cho tổ chức trong vài tuần hoặc vài tháng tới

Nếu bạn thấy bài viết của tôi hữu ích cho bạn, xin vui lòng trao phần thưởng. Sự ủng hộ của bạn sẽ khuyến khích tôi tiếp tục sáng tạo!

   <tfoot id='3v1n'></tfoot>

   <i id='sces'><tr id='iy40'><dt id='00cgk'><q id='2uy8'><span id='4y28'><b id='gcuk0'><form id='o2oc'><ins id='i0ac'></ins><ul id='s6BoY'></ul><sub id='pfb1'></sub></form><legend id='qu60'></legend><bdo id='8o28k'><pre id='17Wx'><center id='vntx'></center></pre></bdo></b><th id='u2gg'></th></span></q></dt></tr></i><div id='aqkeq'><tfoot id='Ao26'></tfoot><dl id='eyu00'><fieldset id='4kqq'></fieldset></dl></div>
   <legend id='kq2uu'><style id='2uwu'><dir id='gqsks'><q id='hP6P2'></q></dir></style></legend>

    • <bdo id='npP6M'></bdo><ul id='8kcqm'></ul>

    <small id='c0ug'></small><noframes id='qym6k'>